भण्डारण प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएको सामाग्रीको अवलोकन
बाख्रा खोर निर्माण तथा व्यवस्थापनमा अनुदान सहयोग कार्यक्रमको प्राविधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन ।
बाख्रा खोर निर्माण तथा व्यवस्थापनमा अनुदान सहयोग कार्यक्रमको प्राविधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन ।
बाख्रा खोर निर्माण तथा व्यवस्थापनमा अनुदान सहयोग कार्यक्रमको प्राविधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट आउनुभएका अधिकृत ज्यूहरु जुनार जोन क्षेत्र रामेछाप अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम अनुगमनमा ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट आउनुभएका अधिकृत ज्यूहरु जुनार जोन क्षेत्रका कार्यक्रम अवलोकन, अनुगमन तथा निरीक्षणमा
स्थानिय तहको समन्वयमा नर्सरी स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम, जुनार जोन, रामेछाप
विषादी वितरण कार्यक्रम, रामेछाप
ड्रागन फल खेती, रामेछाप
कृषि सामाग्री/विषादी वितरण कार्यक्रम जुनार जोन, रामेछाप ।
विषादी/कृषि सामाग्री वितरण कार्यक्रम जुनार जोन, रामेछाप ।
कृषि सामाग्री/विषादी वितरण कार्यक्रम जुनार जोन, रामेछाप