जम्मा सूचना: 51
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2080-12-09 2080-12-23
किवी र आलु जोन दोलखाकोकृषि यान्त्रीकरण छनोट सम्बन्धि सूचना 2080-12-09 2080-12-23
जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण छनोट सम्बन्धी सूचना 2080-11-22 Closed !!!
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2080-11-16 Closed !!!
सम्झौता गर्ने समयावधि थप गरिएको बारे सूचना । 2080-11-15 Closed !!!
कार्यक्रम छनोट जुनार/आलु/बाख्रा/किवी जोन 2080-11-04 Closed !!!
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2080-10-26 Closed !!!
पि.बि.एस बीउ आलु दाना उत्पादनका लागि निवेदन माग सम्बन्धी सूचना 2080-10-24 Closed !!!
बाख्रा जोन तर्फको कार्यक्रम छनोट भएको सम्बन्धी सूचना । 2080-10-24 Closed !!!
जुनार जोन अन्तर्गतको विषादी/कृषि सामग्री सिफारिस गरिएको परिमाण 2080-10-24 Closed !!!
जुनार जोन अन्तर्गतको थोपा सिँचाई/सिँचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी छनोटको सूचना 2080-10-24 Closed !!!
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना । 2080-10-18 Closed !!!
सम्झौता गर्ने समयावधि थप गरिएको बारे सूचना। 2080-10-08 Closed !!!
जुनार जोन रामेछापको प्रस्तावित कार्याक्रमहरुको छनोट सम्बन्धी सूचना । 2080-09-24 Closed !!!
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, रामेछापको आर्थिक वर्ष 2080/081 को आलु/जुनार/बाख्रा/किवी जोन, अन्तर्गतको कार्यक्रम मागको सूचना । 2080-09-24 Closed !!!
बाख्राको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-09-16 Closed !!!
कृषि यान्त्रीकरणको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2080-09-16 Closed !!!
किवी जोन दोलखा अन्तर्गतको कार्यक्रमहरुको छनौट भएको बारे सूचना 2080-09-16 Closed !!!
सम्झौता गर्ने समयावधि थप गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-09-08 Closed !!!
दोलखा आलु जोन छनोटको सूचना 2080-09-02 Continuous